1. Over ons

JBR Dienstverlening
Zwaardvegersgaarde 7a
2542 TC, Den Haag

KvK nummer: 53156293
BTW: NL-161095847B01
IBAN: NL63 ABNA 0504 0264 61

E-mailadres: info@jbrdienstverlening.nl

2. Persoonsgegevens

Wij bewaren de volgende gegevens:

  • Voor- en Achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

3. Doeleinden

We verwerken je gegevens eigenlijk alleen omdat het nodig is om contact met je te hebben, je opdracht uit te voeren en je een factuur te kunnen sturen.

Contact
Als jij ons contactformulier invult of ons een e-mail terugstuurt, sturen we je graag een reactie. Hierbij hebben we je naam en e-mailadres nodig.

Overeenkomst
Als je ons een opdracht hebt gegeven dan verwerken we alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van die overeenkomst en bewaren we die gegevens ook zo lang we nog met de opdracht bezig zijn. Behalve voor onze administratieplicht zullen we je gegevens na het einde van de opdracht bewaren.

Facturatie
Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens minimaal 8 jaar.

Reviews
We doen er alles aan om jou interieur succesvol(ler) te maken en hopen dat je net als vele andere klanten een positieve review voor ons wilt schrijven. Dit doen we via onze eigen website en Facebook, we zouden het leuk vinden als je met ons contact opneemt voor een review.

4. Doorgifte

Wij kunnen nu eenmaal ook niet alles zelf, dus schakelen we hulp in voor dingen die we niet kunnen, die een ander goedkoper kan of waarvoor nu eenmaal handige software bestaat. Zij krijgen dan ook wel eens persoonsgegevens te zien, maar doen daar niks engs mee hoor. Deze diensten bedoelen we:

  • Hosting & onderhoud van onze website
  • Boekhoudsoftware en onze boekhouder
  • Marketingdiensten
  • Betaaldiensten

5. Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@jbrdienstverlening.nl

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gangbare leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

7. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.